Editorial Board

Kexin Liu
Kexin Liu
Editor-in-Chief
Afghanistan

Biography

Yanmin Zhang
Yanmin Zhang
Executive Editor
Afghanistan

Biography

Gian Maria Pacifici
Gian Maria Pacifici
Executive Editor
Afghanistan

Biography

Dawei Gao
Dawei Gao
Editor
China

Biography

Maria De Fátima Dos Santos Marques Roque
Maria De Fátima Dos Santos Marques Roque
Editor
Portugal

Biography

Ravikiran Panakanti
Ravikiran Panakanti
Editor
USA

Biography

Danciu Corina
Danciu Corina
Editor
Romania

Biography

Anil Philip
Anil Philip
Editor
Oman

Biography

Chi-Rei Wu
Chi-Rei Wu
Editor
Taiwan

Biography

Claudia Bregonzio
Claudia Bregonzio
Editor
Argentina

Biography

Namita Giri
Namita Giri
Editor
USA

Biography

Hemanta Kr. Sharma
Hemanta Kr. Sharma
Editor
India

Biography

Hong Yan Zou
Hong Yan Zou
Editor
P.R.China

Biography

Daniel John Sillence
Daniel John Sillence
Editor
UK

Biography

Subhrajit Bhattacharya
Subhrajit Bhattacharya
Editor
USA

Biography

Mohammad Hasanzadeh
Mohammad Hasanzadeh
Editor
Iran (Islamic Republic of)

Biography

Abdul Wahab
Abdul Wahab
Editor
Pakistan

Biography

Hiromitsu Tanaka
Hiromitsu Tanaka
Editor
Japan

Biography

Po-Chang (Thomas) Chiang
Po-Chang (Thomas) Chiang
Editor
USA

Biography

CHARIS A. LIAPI
CHARIS A. LIAPI
Editor
Greece

Biography

Fatma Ibrahim Abo El-Ela
Fatma Ibrahim Abo El-Ela
Editor
Egypt

Biography

Eyad Mallah
Eyad Mallah
Editor
Jordan

Biography

ASHUTOSH KUMAR
ASHUTOSH KUMAR
Editor
USA

Biography

Yunbiao WANG
Yunbiao WANG
Editor
USA

Biography

Raffaele Pilla
Raffaele Pilla
Editor
Italy

Biography

Zul Kamal
Zul Kamal
Editor
China

Biography